Поставяне на интериорните врати като етап от основния ремонт